Newsletter

5.1.2024

Díky Probehni.se na zahraniční stáž

Nadační fond České srdce díky výtěžku z minulého ročníku Probehni.se umožnil další české lékařce Monice Kamasové absolvovat měsíční stáž na prestižním zahraničním centru. Stala se tak již dvanáctým lékařem, kterému nadační fond umožnil podobnou zahraniční zkušenost. Díky Probehni.se.

Cílem stáže je prestižní kardiocentrum v nemocnici OLV v Belgickém Aalstu. To patří k největším v zemi: Pracuje zde 27 kardiologů, kardiochirurgů a konzultantů a více než 200 zdravotníků. Cílem kardiologického centra OLV je sdílení znalostí mezi odborníky v rámci zlepšování péče v tomto odvětví. 
 
A jaké má Monika první dojmy: "Díky Nadační fond České srdce / Czech Heart Foundation se účastním měsíční stáže v OLV Hartcentru Aalst v Belgii. Tato stáž je dominantně cílená na zobrazovací metody a neinvazivní kardiologii. Každý den se účastním TEE vyšetření, jak elektivních, tak i akutně indikovaných na CCU/ICU, včetně vyšetření pacientů po komplexních kardiochirurgických výkonech. Přínosné jsou echokardiografické asistence u nekoronárních intervencí (MitraClip, okluze ouška levé síně, PFO či ASD) a u kardiochirurgických výkonů (miniinvazivní torakoskopická plastika mitrální chlopně)," říká Monika a doplňuje:
 
"Seznámila jsem se se základy hodnocení CT koronarografie a základy hodnocení CMR.Z pohledu organizace práce v echolaboratoři musím zmínit, že většinu TTE vyšetření provádí erudované zdravotní sestry a technici, nikoliv lékaři. Všichni konzultanti, fellows i technici jsou velmi ochotní předávat své zkušenosti v klinické praxi. Prostředí nemocnice je mezinárodní a inspirující. Děkuji Nadačnímu fondu České srdce, panu docentovi Pěničkovi a panu docentovi Pazderníkovi za možnost zúčastnit se této stáže."
 
My děkujeme za report a přejeme Monice, aby i druhá část stáže byla přínosná. Celý program je financován z prostředků získaných charitativním závodem Proběhni.se, jehož 7. ročník se uskuteční letos na podzim ve spolupráci s IKEM❤️
16.2.2024 - 7. ročník Proběhni.se bude opět v září
5.2.2024 - Praktické a všeobecné sestry získají finanční podporu
29.1.2024 - Grantový program pro studenty medicíny
3.10.2023 - 6. ročník Probehni.se je za námi
Zpět na aktuality Zpět na úvodní stránku

Hlavní partner

Nadační fond Srdce
Boehringer Ingelheim

Oficiální partner

Ikem
Národní sportovní agentura

PARTNEŘI

PVK
Vitar
ČHÚ
OSA

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Běhej
Kudy z nudy

Pod záštitou

Nadační fond České srdce
Praha Kunratice

Finančně podporuje

Praha 4
Praha 11
Praha

MARKETINGOVÝ PARTNER

Raul!

DODAVATELÉ

Johny Servis
František Dron
Wooden dreams
Siegl