Newsletter

O NF ČESKÉ SRDCE

Patříte k těm, kteří dokáží pomoci lidem v nouzi? My to považujeme za naše poslání. Vrozené srdeční vady jsou totiž častou genetickou poruchou, která značně ovlivňuje kvalitu života. Jen v České republice se ročně narodí asi 500 dětí se srdeční vadou. České zdravotnictví si naštěstí s těmito komplikacemi dokáže účinně poradit. Na světě jsou však oblasti, kde je výskyt podobných komplikací mnohonásobně vyšší a účinná pomoc neexistuje.

Nadační fond České srdce chce právě do těchto míst přinést efektivní podporu a dlouhodobě pomáhat dětem se srdečními problémy, zajistit jim normální vývoj a rozvoj od narození až do dospělosti. České srdce pro nás znamená dobré srdce českých lékařů a mediků a všech těch, kterým není lhostejný osud lidí, kteří bez naší pomoci nemohou prožít život, jaký by si představovali.

České srdce úzce spolupracuje s předními českými kapacitami v oboru kardiologie – prof. MUDr. Josefem Kautznerem, CSc., FESC a prof. MUDr. Milošem Táborským, Ph.D., FESC, MBA – a sleduje tři hlavní cíle:

  • Efektivní pomoc ve vytipovaných lokalitách v kontinentální Africe a Asii - zdravotnické mise a přímá pomoc v rozvojových zemích.
  • Studijní programy v České republice pro africké studenty medicíny.
  • Edukační činnost v České republice a organizace akcí pro veřejnost s cílem zvýšit povědomí o dané problematice.

Cílem nadace je předávat znalosti v oblasti kardiologie, ve které čeští odborníci patří k absolutní světové špičce, tam, kde podobné znalosti prozatím chybí. Transparentně podporovat rozvoj vzdělanosti lékařů a účinně pomáhat vybraným dětským pacientům s vrozenými srdečními vadami, které by bez naší pomoci nepřežili do dospělosti. Pomáhejte s námi!

Zapojte se do programu Nadačního fondu České srdce – přispějte na africké a asijské děti s vrozenou srdeční vadou a studijní programy pro lékaře a mediky. Investované prostředky putují na nákup lékařského materiálu a speciálních kardiologických pomůcek, které budou pomáhat v místech se zvýšeným výskytem vrozených srdečních problémů u dětí. Finančním darem přispějete k záchraně dětského života.

Hlavní partner

Nadační fond Srdce
Boehringer Ingelheim

Oficiální partner

Ikem
Národní sportovní agentura

PARTNEŘI

PVK
Vitar
ČHÚ
OSA

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Běhej
Kudy z nudy

Pod záštitou

Nadační fond České srdce
Praha Kunratice

Finančně podporuje

Praha 4
Praha 11
Praha

MARKETINGOVÝ PARTNER

Raul!

DODAVATELÉ

Johny Servis
František Dron
Wooden dreams
Siegl