Newsletter

7.6.2022

Jak pomáhají peníze z pátého ročníku Proběhni.se?

Je to už více než měsíc, co jsme společnými silami v rámci pátého ročníku Proběhni.se vybrali přes čtvrt milionu Kč. Peníze nikde neleží ladem a „nepohlcuje“ je inflace, ale naopak už pomáhají tam, kde je to potřeba. Nadační fond České srdce podpořil částkou 100 000 Kč operaci afrického chlapce, kterému hrozilo srdeční selhání. Kromě operací nadační fond podporuje i mladé kardiology, třeba prostřednictvím zahraniční stáže ve špičkových kardiocentrech.

Operace chlapečka v africké Keni 

Jsme rádi, že Nadační fond České srdce mohl finančně podpořit kardiochirurgickou operaci v africké Keni. Fond zde spolupracuje se svou patronkou Lejlou Abbasovou, která moderovala v roce 2016 první výstavu nadačního fondu s názvem Art for Heart. Již před časem se na nás obrátila, jestli bychom nepomohli uhradit KCH operaci malého chlapce Lowasa. Jedná se o masajského chlapečka z oblasti Liota Hills na hranicích Keni a Tanzánie. Po narození mu lékaři diagnostikovali rozsáhlý defekt mezisíňové přepážky, vedoucí k srdečnímu selhání. Jednalo by se o podporu 100 tisíc korun, zbytek bude hradit nadace Lejly. Výkon by měl proběhnout tento týden.

Stáž v moderním kardiocentru v belgickém Aalstu

Aby čeští kardiochirurgové mohli dále rozvíjet své schopnosti a zachraňovat co nejvíce životů, musejí někde sbírat cenné vědomosti a zkušenosti. Takovou možnost díky Nadačnímu fondu České srdce dostala MUDr. Barbora Řiháková z Fakultní nemocnice v Motole. Kardiocentrum v Aalstu je jedno ze 7 belgických center podílejících se na programu transplantace srdce a mladá doktorka zde má možnost strávit celý měsíc. Díky úzké spolupráci kardiologů s kardiochirurgy v Heart Teamu je péče o pacienty komplexní a část výkonů je prováděna též hybridním přístupem. Toto jsou její zkušenosti po prvním týdnech v Belgickém Aalstu: 

„Díky Nadačnímu fondu České srdce jsem měla možnost vycestovat na měsíční observační stáž do OLV kardiocentra v belgickém Aalstu. Toto kardiocentrum je jedno z největších v Belgii, pracuje zde 23 kardiologů, 4 kardiochirurgové a více než 200 dalších zdravotníků. Velkou předností tohoto pracoviště je široká vědecká činnost v oblastech koronární fyziologie a srdečního selhání. V současnosti se zde nachází okolo dvou desítek mladých kardiologů z různých koutů světa. Byla jsem překvapena, jak široce jsou zde tito mladí kardiologové zapojeni do práce na sálech a na oddělení zobrazovacích metod.“

„Řadu z vyšetření jsem zde měla možnost vidět poprvé a jsem za to velmi vděčná. Místní prostředí je velmi inspirující, což dokresluje zdejší mladý kolektiv a jeho nadšení pro práci na inovativních projektech. Už teď můžu jistě říct, že mi tato stáž bude velkým přínosem. Nadačnímu fondu České srdce za to velmi děkuji.“

Nadační fond České srdce také usilovně domlouvá obnovení stáží afrických mediků na pražském Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM), které přerušila pandemie covidu. Pokud vše dopadne dobře, tak už v srpnu by měli dorazit dva súdánští studenti, možná studentky, to záleží na výběrovém řízení.

16.2.2024 - 7. ročník Proběhni.se bude opět v září
5.2.2024 - Praktické a všeobecné sestry získají finanční podporu
29.1.2024 - Grantový program pro studenty medicíny
5.1.2024 - Díky Probehni.se na zahraniční stáž
Zpět na aktuality Zpět na úvodní stránku

Hlavní partner

Nadační fond Srdce
Boehringer Ingelheim

Oficiální partner

Ikem
Národní sportovní agentura

PARTNEŘI

PVK
Vitar
ČHÚ
OSA

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Běhej
Kudy z nudy

Pod záštitou

Nadační fond České srdce
Praha Kunratice

Finančně podporuje

Praha 4
Praha 11
Praha

MARKETINGOVÝ PARTNER

Raul!

DODAVATELÉ

Johny Servis
František Dron
Wooden dreams
Siegl